เกี่ยวกับเรา

WS Dried Seafood มีความรู้ความเชี่ยวชาญและการค้าขายอาหารทะเลมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี WS Dried Seafood ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ เดินทางสะดวกจากทุกๆภาคของประเทศ นั้นคือ จังหวัดสมุทรสาคร ที่เปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางการ ค้าขายอาหารทะเลของประเทศไทยจึงก่อให้เกิดการค้าขายกับลูกค้าภายในประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว WS Dried Seafood ยังมีลูกค้าหลัก ที่เป็นโรงงานแปรรูปรวมไปถึงโรงงานส่งออกบางแห่ง และยังมีความสามารถในการส่งออก รวมทั้งเปิดตลาดในต่างประเทศเช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ WS Dried Seafood ได้ตระหนักถึง AEC ที่กำลังเข้ามาในประเทศไทย ทางเราได้พยายามรักษามาตราฐานและปรับปรุงคุณภาพของสินค้า อีกทั้งคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่พอใจของลูกค้า