สินค้าของเรา

ปลาแห้ง
Dried Fish
กุ้งแห้ง
Dried Shrimp
ปลาหมึกแห้ง
Dried Squid
ปลาหมึกปรุงรส
Dried Seasoned Squid