ปลาแห้ง

ปลากระเบนวง
ปลากระเบนวง
ปลาลิ้นหมา
ปลาลิ้นหมา
ปลาไส้ตัน
ปลาไส้ตัน
ปลากุแล
ปลากุแล
ปลาข้างเหลือง
ปลาข้างเหลือง