กุ้งแห้ง

กุ้งเสียบ
กุ้งเสียบ
กุ้งทราย
กุ้งทราย
กุ้งเนื้อขาว
กุ้งเนื้อขาว
กุ้งสดใส (ไม่สี)
กุ้งสดใส (ไม่สี)
กุ้งสดใส (สีส้ม)
กุ้งสดใส (สีส้ม)
กุ้งสดใส (สีชมพู)
กุ้งสดใส (สีชมพู)
กุ้งฝอย (ไม่สี)
กุ้งฝอย (ไม่สี)
กุ้งฝอย (สี)
กุ้งฝอย (สี)
กุ้งฝอยอบ (ไม่สี)
กุ้งฝอยอบ (ไม่สี)
กุ้งฝอยอบ (สี)
กุ้งฝอยอบ (สี)
กุ้งขาว (ไม่สี)
กุ้งขาว (ไม่สี)
กุ้งขาว (สี)
กุ้งขาว (ไม่สี)
  กุ้งเเวนนาไม
กุ้งเเวนนาไม